Velkommen til Grundejerforeningen Skelgaardens hjemmeside

 
Konto Danske Bank 1551 5422663
 
Medlemsgebyret 1.300 kr indbetales ved ejerskifte til foreningens konto.
 
Vi afholder igen beboerfest for medlemmerne i løbet af sommeren 2018.
Nærmere orientering herom senere.
 
Emnet "Nabojælp" står beskrevet i referatet fra seneste generalforsamling.  
Skelgaarden Hvidovre | CVR: 33741804 | Zeus Boulevard 51, 2650 Hvidovre  | Tlf.: 72 58 84 76